Set Sổ Quà Tặng 3 món – SS16

Set quà tặng 3 món: SS16

Sổ da A6

Bút

Móc khóa

Ghi chú: khắc lazer logo trên mỗi món quà tặng