Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 6/9/2018.

Trang này thông báo tới Quý khách hàng về các chính sách của ONGIFT liên quan đến việc thu thập, sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân khi Quý khách sử dụng dịch vụ của Ongift theo các lựa chọn mà Quý khách đã liên kết với dữ liệu đó.

Ongift sử dụng dữ liệu của Quý khách để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Ongift đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Các điều khoản được liệt kê trong Chính sách bảo mật này tương đương với Điều khoản và Điều kiện của Ongiftvn.com.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi tới khách hàng.

Các loại dữ liệu được thu thập:

1.1 Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của Ongift, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân được sử dụng để liên hệ hay còn được gọi là Dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm:

 • Địa chỉ email :……………………………..
 • Họ và tên       :……………………………..
 • Số điện thoại:……………………………..
 • Địa chỉ           :……………………………..

1.2 Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của Quý khách còn được gọi là Dữ liệu sử dụng. Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như

 • Địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP),
 • Loại trình duyệt,
 • Phiên bản trình duyệt,
 • Các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập,
 • Thời gian và ngày truy cập của khách hàng,
 • Thời gian trên các trang đó số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

2. Sử dụng dữ liệu

Ongift sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo cho quý khách về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép quý khách tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ mà quý khách chọn lựa
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin giá trị nhằm cải thiện Dịch vụ
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

3. Cung cấp dữ liệu

Ongift có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách khi cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền lợi của Ongift
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ trách nhiệm pháp lý

4. Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của Quý khách rất quan trọng đối với Ongift, nhưng mong Quý hiểu rằng trên thế giới không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào có thể đảm bảo thông tin được bảo mật an toàn 100%. Ongift luôn cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của khách hàng, tuy nhiên Ongift không thể đảm bảo 100% an toàn tuyệt đối.

5. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể hợp tác với bên thứ ba (“Nhà cung cấp dịch vụ”) để thay mặt chúng tôi cung cấp và thực hiện các Dịch vụ của Ongift hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng Dịch vụ của mình.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không được tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

6. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để theo dõi và phân tích Dịch vụ của Ongift.

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo riêng của mình.

Bạn có thể chọn không tham gia hoạt động của mình trên Dịch vụ có sẵn cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động của lượt truy cập.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google

7. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web mà quý khách truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của Ongift không nhận giữ liệu từ các cá nhân dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và quý khách biết rằng Con mình đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

9. Thay đổi chính sách bảo mật này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách biết qua email và (hoặc) thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ nhằm cập nhật mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

10. Liên hệ chúng tôi

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: